തുടക്കം

ഒരുപാടൊരുപാട്‌ തുടക്കങ്ങള്‍.

പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു നാട്ടില്‍ ,രാത്രി,കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ വാഹനങ്ങളും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും നിറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിനകത്തുകൂടെ നടന്ന്,ഒരു കുടുസ്സു മുറിയില്‍ എത്തി.
ക്ഷീണമുണ്ടെങ്ങിലും ഉറക്കം വരാതെ കിടന്നു.
പിറ്റേന്ന്, ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ജോലിസ്ഥലത്തെത്തി.
പരിചിതമല്ലാത്ത ഒട്ടനേകം മുഖങ്ങള്‍.
ചിലര്‍ ഗൌരവത്തോടെയിരിക്കുന്നു.
ചിലര്‍, സഹതാപത്തോടെ നോക്കി നില്‍ക്കുന്നു.
അപൂര്‍വം ചിലര്‍ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പരിഗണനയോടെ നോക്കുന്നു.

എനിക്കായി ചൂണ്ടപ്പെട്ട കസേരയില്‍,ചുറ്റും നോക്കി ഇരുന്നു.

No comments: