താമസസ്ഥലം

ഒരിടത്ത് താമസം തുടങ്ങി,ഒക്കെയൊന്ന് ഒരുക്കി ജീവിക്കാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറേണ്ടി വരും.
അങ്ങനെയങ്ങിനെ എത്ര സ്ഥലങ്ങള്‍.
ചിലയിടത്ത് ഏതാനും ആഴ്ചകളേ താമസിക്കാനാകൂ.
താമസം സ്ഥിരമാകുമ്പോള്‍ ചെയ്യാമെന്നു വച്ച് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കും.
എന്നാണ് സ്ഥിരമാകുക.
എത്ര കാലത്തേക്ക്...
ആര്‍ക്കറിയാം..!

No comments: