അവന്‍

കരിങ്കല്ലു പതിച്ച നിരത്തുകള്‍ .
ചെമ്മണ്ണു പാറുന്ന ചവിട്ടടിപ്പാതകള്‍ .
ഇവിടെവിടെയോ ആണ് .
ഈ അഗ്രഹാരത്തിലെവിടെയോ .
പഴക്കുലകള്‍ തൂങ്ങുന്ന പെട്ടിക്കട .
നിലത്ത് ചതഞ്ഞു കിടന്ന് പുക വരുന്ന ബീഡിക്കുറ്റി .
ഭീമാകാരമായ ആളൊഴിഞ്ഞ കൊട്ടാരം .
ഭജന കേള്‍ക്കുന്ന വിശാലമായ മുറി .

പക്ഷേ...
ഇവിടം ശൂന്യമാണ്
.
മരങ്ങളുടെ മറ നീങ്ങിയപ്പോള്‍ വിശാലമായ പാടം .
ആദ്യമായൊരൊച്ച .
ദൂരെ പുളിമരത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ ഊഞ്ഞാലാടിക്കളിക്കുന്നു .
വീണ്ടും വീടുകള്‍ .
അതെ .
ഈ ജനാലപ്പാളികള്‍ .
ഈ പൂപ്പലു പിടിച്ച ഓട് .
ഈ വീടു തന്നെയാണ് ഞാനന്വേഷിച്ചത് .
ഉമ്മറത്തിരുന്ന അമ്മൂമ്മ എന്നെക്കണ്ടപ്പോ എണീറ്റു പോയി .
അകത്തു നിന്ന് വയസ്സന്‍ കടന്നു വന്നു .
“അവന്‍ അകത്തുണ്ട് “ .
മരിച്ച ആരുടെയൊക്കെയോ ഫോട്ടോകള്‍ .
മണ്‍കലത്തില്‍ വെള്ളം നിറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു .
ക്ലാവുപിടിച്ച നിലവിളക്ക് .
അവിടെ അവന്‍ .
ചില്ലോട്ടില്‍ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം മുഖത്തും ശരീരത്തിലും .
മേശപ്പുറത്ത് കാലുകള്‍ കയറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു .
അവന്‍ ‍പതുക്കെ എന്നെ നോക്കി .
പെട്ടെന്ന് മേശ മുന്നോട്ട് തട്ടി മറിച്ചിട്ട് അലറി .
“കടന്നു പോടാ പട്ടീ”
പേടിച്ച് അവിടെ നിന്നോടി .
ലാബിരിന്തു പോലെയുള്ള മുറികള്‍ .
ഒരു മുറി ...
ഞാനുപയോഗിക്കുന്ന മേശ .
ഞാനുപയോഗിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങള്‍ .
ഞാനുപയോഗിക്കുന്ന പേന .
മേശപ്പുറത്ത്...
എന്റെ ഫോട്ടോ.

ഞെട്ടി കണ്ണു തുറന്നു .
കിണറ്റിന്‍ കരയില്‍ .
എണീറ്റ് നടന്നു .
?
അഗ്രഹാരം .
പഴക്കുലകള്‍ തൂങ്ങുന്ന പെട്ടിക്കട .
നിലത്ത് ചതഞ്ഞു കിടന്ന് പുക വരുന്ന ബീഡിക്കുറ്റി .
ഭീമാകാരമായ ആളൊഴിഞ്ഞ കൊട്ടാരം .
ഭജന കേള്‍ക്കുന്ന ...

No comments: