നാടുകടത്തപ്പെട്ടവര്‍


എഴുതുന്നവരെല്ലാം

നാടു കടത്തപ്പെട്ടവര്‍.

എന്നെയും നാടു കടത്തിയിരുന്നേല്‍,

എനിക്കുമെഴുതാമായിരുന്നു

എന്നെക്കുറിച്ചും നാട്ടുകാരെക്കുറിച്ചും !
കുറെ കൂട്ടുകാരും പെയിന്റിന്റെ മണവും .
പന്ത്രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് റബ്ബര്‍ മരങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ നടന്നു നടന്ന് ഒരു സ്കൂള്‍ മാഷിന്റെ വീട്ടില്‍ വര പഠിക്കാന്‍ ചെന്നു.പഴയ മാസ്റ്റേര്‍സിന്റെ പെയിന്റിങ്ങുകള്‍ പകര്‍ത്തുകയാണ് പ്രധാന പഠനം.അങ്ങിനെ വരച്ച കുറച്ച് പടങ്ങള്‍.
അനിയത്തി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അവയില്‍ പലതും ചിതല്‍ കേറിത്തുടങ്ങി.

അപ്പഴത്തെയൊരു പരീക്ഷണം


ചുമ്മാ...അപ്പഴത്തെയൊരു പരീക്ഷണം.വിരലുകൊണ്ട് മാത്രം പെയിന്റ് ചെയ്തത്.

പഴയ ഒരു പെയിന്റിങ്ങ്.


രസകരമായിരുന്നു,ആ പഠനകാലം.കുറെ കൂട്ടുകാരും പെയിന്റിന്റെ മണവും .