മരങ്ങള്‍കൂണു പോലെ ഉയര്‍ന്ന് വിടര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന വാകമരം.
പവിഴപ്പുറ്റുപോലെ വിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന അരളി.

ഭാരം കാരണം നിവര്‍ന്നുയരാന്‍ കഴിയാതെ വളഞ്ഞുപൊങ്ങി പൊട്ടിത്തെറിച്ചവ.

വര്‍ഷങ്ങളുടെ അനുഭവസമ്പത്തുള്ളവ.

പേടിച്ചൊതുങ്ങിപ്പോയവ.

ധാര്‍ഷ്ട്ര്യക്കാരന്‍.

യോഗി.

തല തെറിച്ചവന്‍.

സുന്ദരി.

മരങ്ങള്‍ !
No comments: